EP602 D/350

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 350
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/350    


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!