HP500

Двустъпална (2 плунжерна) тест помпа с изпускателен вентил за тестване на по-големи обеми, които предварително трябва да бъдат напълнени.
HP500
Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 200
Дебит cm?/ход 0 79
Тегло kg   14


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!