Вентилатори от пластмаса

Предлагаме радиални вентилатори, експлозивно защитени вентилатори, покривни вентилатори, специални вентилатори.

Продуктите са предпочитани особено на места, където се изисква устойчивост на корозия, надеждност и дълъг експлоатационен живот. Крайни клиенти са химически предприятия, галванични производства, лаборатории, перални, багрилни цехове, селскостопански производствени стопанства, като инсталации за компостиране и депониране. Покривните вентилатори от пластмаса намират широко приложение при изграждането на централни вентилационни системи.

Параметрите, които покриват продуктите, както и тяхното качество отговарят на най-високите технически изисквания.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!