Клапан за освобождаване на налягането - DBV

Ако зададеното работно налягане е надвишено, клапанът работи като пропорционален преливник. Няколко консуматора (напр. Пистолети) могат да бъдат управлявани едновременно (работа с много потребители). След като последният потребител е затворен, клапанът преминава към работа без байпас. Специални характеристики: Компактна и проста конструкция. Област на приложение за работни налягания до 630 бара

Специфични характеристики:
  • Байпасен клапан
  • Преливен клапан
Клапан за освобождаване на налягането - DBV
Допустимо работно налягане Дебит Размери
15-630 бара 20-100 л/мин 221x205x48 мм


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!