Клапан за регулиране на налягането - DRV

Ако зададеното работно налягане е надвишено, клапанът работи като пропорционален преливник. Няколко консуматора (напр. пистолети) могат да бъдат управлявани едновременно (работа с много консуматори). След като последният консуматор затвори, клапанът преминава към работа без байпас. Специални характеристики: компактна и проста конструкция. Област на приложение : за работни налягания до 630 бара.

Специфични характеристики:
  • Байпасен клапан
  • Преливен клапан
  • Възвратен клапан
Клапан за регулиране на налягането - DRV
Допустимо работно налягане Дебит Размери
15-630 бара 15-100 л/мин 250x205x56 мм


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!