Пневматичен клапан за поддържане на налягането - PDV

За предпочитане се използва в системи с повече консуматори. Поддържа постоянно работно налягане на системата, когато са включени допълнителни консуматори и предотвратява спад на налягането. Отлично динамично поведение с бързи промени на дебита. Специални характеристики: висока възпроизводимост на реакцията, висока динамика на реакцията, минимално съпротивление на дросела след отваряне. Област на приложение: за работни налягания до 2800 бара

Специфични характеристики:
  • Задържащ клапан
Пневматичен клапан за поддържане на налягането - PDV
Допустимо работно налягане Дебит Размери
100-2000 бара 10-100 л/мин 428x92x92 мм


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!