Тестови балони


Тестовите уплътнителни балони на Vetter изпълняват 3 функции едновременно: уплътняване, тестване с вода или въздух и отклоняване-отвеждане.
От една страна гъвкавата, но и същевременно здрава изработка (вътрешно разположени маркучи, а не тръби), позволява безпроблемно напасване на тестовите балони към най-различни материали тръби. Малки неравности могат също така да бъдат изгладени.

Области на приложение
    Отклоняване на отпадъчна вода при неуплътнени канали
  • Събиране и дозирано отвеждане на течности
  • Тестове на плътност по DIN EN 1610 с вода или въздух
  • Контрол на секторите на тръбите
Технически данни

Тестови балони с един преход

Тестови балони   Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща дължина (мм) Необходимо количество въздух (л) Тегло (кг)
PDK 4/7 FLEX 2,5 бара 40 - 70 68 350 395 14 1,7
PDK 7/15 FLEX 2,5 бара 70 - 150 68 350 395 14 1,7
PRD 10/20 FLEX 2,5 бара 100 - 200 90 510 555 40,3 2,8
PDK 15/30 FLEX 2,5 бара 150 - 300 145 460 505 87,5 5,8
PDK 20/40 FLEX 2,5 бара 200 - 400 195 640 685 225 8
PDK 20/50 FLEX 2,5 бара 200 - 500 195 750 795 333 7 - 9
PDK 30/60 FLEX 2,5 бара 300 - 600 295 735 815 471 11 - 12
PDK 50/80 FLEX 2,5 бара 500 - 800 450 1100 1155 2065 - 2135 27 - 36
PDK 60/100 FLEX 2,5 бара 600 - 1000 580 1320 1365 3395 - 3430 33,5 - 42
PDK 50/100 FLEX 1,5 бара 500 - 1000 450 1110 1155 1475 - 1525 27 - 36
PDK 60/120 FLEX 1,5 бара 600 - 1200 580 1320 1365 2425 - 2450 33,5 - 42
PDK 80/140 FLEX 1,5 бара 800 - 1400 785 1810 1855 3075 - 3100 55 - 69
PDK 140/170 FLEX 0,5 бара 1400 - 1700 1350 1900 2150 8670 - 8645 62,5 - 70
PDK 170/200 FLEX 0,5 бара 1700 - 2000 1620 1900 2300 8775 - 8888 64,5 - 70


Тестови балони с два прехода

Тестови балони   Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща дължина (мм) Необходимо количество въздух (л) Тегло (кг)
PDK 15/30 FLEX 2,5 бара 150 - 300 145 460 505 87,5 5,8
PDK 20/40 FLEX 2,5 бара 200 - 400 195 640 685 225 8
PDK 20/50 FLEX 2,5 бара 200 - 500 195 750 795 333 7 - 9
PDK 30/60 FLEX 2,5 бара 300 - 600 295 735 815 471 11 - 12
PDK 50/80 FLEX 2,5 бара 500 - 800 450 1100 1155 2065 - 2135 27 - 36
PDK 60/100 FLEX 2,5 бара 600 - 1000 580 1320 1365 3395 - 3430 33,5 - 42
PDK 50/100 FLEX 1,5 бара 500 - 1000 450 1110 1155 1475 - 1525 27 - 36
PDK 60/120 FLEX 1,5 бара 600 - 1200 580 1320 1365 2425 - 2450 33,5 - 42
PDK 80/140 FLEX 1,5 бара 800 - 1400 785 1810 1855 3075 - 3100 55 - 69
PDK 140/170 FLEX 0,5 бара 1400 - 1700 1350 1900 2150 8670 - 8645 62,5 - 70
PDK 170/200 FLEX 0,5 бара 1700 - 2000 1620 1900 2300 8775 - 8888 64,5 - 70
Запитване

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!