KD719

Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане с идеалните параметри за различни приложения - от водобластиране до хидростатично смазване на лагери. Конструирана за непрекъснат режим на работа и индустриално приложение.
KD719
Помпа модел KD719
Налягане - максимално бара 2800
Дебит - максимален л/мин 432 при 125 bar
  л/мин 14,7 при 2800 bar
Задвижваща мощност на помпата – макс. kW 110
Тегло т 1,3


Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!