Наши клиенти са фирми от отраслите:

Енергетика
 • АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • ТЕЦ Варна АД
 • Контур Глобъл АД
 • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Референция
Металургия и стоманодобив
 • Аурубис АД
 • Стомана индъстри АД Референция
 • Асарел Медет АД
 • КЦМ АД
Химическа и фармацевтична промишленост
 • Лукойл-Нефтохим Бургас АД
 • Агрополихим АД Референция
 • Солвей соди АД
 • Девня цимент АД Референция
 • Каучук АД
 • Агрия АД
 • Балканфарма АД
 • Биовет АД
 • Оргахим АД
 • Неохим АД
 • Месер Химко Газ АД
 • Монди Стамболийски ЕАД Референция
Водоснабдяване и канализация
 • Софийска Вода АД
 • Еко Тех ООД Референция
 • Водоснабдяване и канализация София окръг
 • Водоснабдяване и канализация Перник Референция
 • Водоснабдяване и канализация Русе Референция
 • Водоснабдяване и канализация Добрич
 • Водоснабдяване и канализация Варна Референция
 • Водоснабдяване и канализация Ст. Загора
 • Водоснабдяване и канализация Димитровград Референция
 • Водоснабдяване и канализация Сливен Референция
Строителство и инфраструктура
Инженерингова дейност
Фирми за ремонтно-възстановителни работи
Нефтопродукти
 • ОМВ България ООД
Търговия

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!