Устойчивост на възглавниците

Тук ще намерите подробни данни за устойчивостта на продуктите, които при употреба са изложени на термични и химични въздействия. Данните се основават на лабораторни изследвания, стойности, получени от извършени опити и се влияят от температура, интензивност, време на действие.

Молим да вземете под внимание: една материя реагира много по-бързо на химикали когато е разтегната, отколкото в състояние на покой. Това означава, че колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-малка е устойчивостта спрямо химикалите. Устойчивостта зависи и от плътността на материята, определяща се от дифузията. Така списъка за устойчивост може да служи за изходна точка. За самостоятелна проверка на устойчивостта спрямо химикали можем да Ви предложим мостра на материя.

Списък на материалите

Продукти материя носеща материя
Индустриални възглавници 6 бара NR Nyloncord
Индустриални възглавници 8 бара CR Aramid
Маркучи за пълнене и вкарване на въздух (външно) EPDM Polyester
Устойчивост на температура

Продукти устойчивост на студ гъвкавост на студ уст. на топлина дълго уст. на топлина кратко
Инд. възглавници 6 бара
Инд. възглавници 8 бара
– 40 °C – 20 °C + 90 °C + 115 °C
Гумени маркучи – 40 °C – 30 °C + 90 °C -
Контролни прибори: пластмасова, алуминиева и фитинг изработка – 20 °C - + 50 °C -
Списък за устойчивост

вещества CR NR EPDM
Aцетон o +
Aцетилен + +
Воден алаун + +
Алуминиев хлорид + + +
Анилин k. A. k. A.
ASTM–масло 1 o
Бензин o k. A.
Бензол
Борна киселина + + +
Бром (влажен)
Маслена киселина k. A.
Хлоргаз (влажен) k. A.
Хлор, влажна o o
Дизелово гориво o
Железен хлорид + + +
Петрол o
Ябълкова киселина o + o
Мастни киселини + o
Формалдехид + + +
Глюкоза + + +
Гориво +
Калиев хлорид + + +
Калциев хлорид + + +
Калциев нитрат + + +
Въглероден диоксид + + +
Въглероден моноксид + + +
Меден сулфат + + +
Лепила + + +
Хлорметан o
Морска вода + + k. A.
Минерални масла +
Натриев карбонат + +
Озон + +
Парафин +
Перхлорна киселина o k. A. +
Фенол (воден) +
Фосфорна киселина (конц.)
Живак + + +
Азотна киселина
Серен диоксид (сух) o k. A.
Сярна киселина (50 %) +
Азот + + +
Тетрахлорметан
Животинска мас + +
Толуол

+ устойчиви / - неустойчиви / o малко устойчиви / k. A. няма данни

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!