Клапанни блокировки

SOFIS е производител на системи за управление на клапани, като блокировки на механични клапанни, преносими задвижващи механизми и индикатори за положението на клапаните. Компанията е най-големия световен производител на блокировки, предлагайки дизайнерски решения, които защитават хората и инсталациите в целия свят. Продуктите гарантират безопасност.

Решения
  • Осигуряване на безопасни операции на клапана
  • Следене на ръчните позиции на клапаните
  • Бързо боравене с ръчните клапани
  • Управляване на ръчните клапани от разстояние
  • Безопасно тестване и поддръжка на MOV
Области на приложения

Преносими клапанни задвижки EasiDrive
Преносими клапанни задвижки Power Wrench
FAITH Part Stroke
VPI индикатор за позиция
Продуктите на SOFIS се използват от компании в процесната индустрия и енергетиката, терминали за горива, както и от E&C контрактори.
Продуктите помагат да се увеличи продължителността на живот на системата и да удължи процеса на работа. Спазвайки правилата за безопасност, непланираното време на престой се свежда до минимум.

С продуктите на SOFIS се предотвратява евентуално замърсяване на продукта, предотвратяват се инциденти, като се контролират ръчните си операции, увеличава се пропускателната способност на терминала, повишаване се ефективността на тръбопроводи с ръчно управление и не на последно място – гарантира се безопасността на оператора.

SOFIS елиминира рисковете от опасана експлоатация на клапаните.

Замърсяването е скъпо и вреди на репутацията на фирмата.
Реалните разходи за замърсяване на продукта са големи. Такива инциденти водят до високи преки разходи, както и до щети. Но когато прехвърлянето на продукти включва много ръчни операции, е трудно да бъдат избегнати човешки грешки, които причиняват тези инциденти.
Със SOFIS може да се следят и контролират ръчните операции на клапаните без да е наложително внедряването на скъпи и сложни системи за автоматизация.

Ръчните операции ограничават производителността.
Тя се влияе от времето за прехвърляне на продукта. Линиите с ръчни клапани често забавят прехвърлянето на продуктите, което пряко се отразява на резултатите. Но как да се избегне забавяне чрез неправилно действие, грешки на оператора и двойни проверки? Времето за трансфер на продукти може да бъде съкратено, като се работи по-бързо и правилно.

Ръчните клапани са основната причина за много инциденти
Ръчните клапанни операции могат да бъдат взискателни и опасни. Изискващите условия могат да причинят физическа повреда, а грешките на оператора могат да доведат до инциденти и до тежки наранявания. Как може да се помогнете на оператори да работят с ръчни клапани без риск от грешки или наранявания? Това може да се постигне като се намали риска от наранявания и инциденти в следствие на взискателни операции.

За подобряване на операциите може да се наложи да се правят големи инвестиции
Когато се търси начини за подобряване на операциите, може да се избира между редица решения за автоматизация. Ако обаче все още се разчита на ръчните процеси, автоматизацията изисква големи инвестиции. Съществени подобрения биха могли да се направят без да е необходима пълна автоматизация.
Ръчните операции на клапаните могат да се подобрят без да се автоматизират и така да отпадне необходимостта от големи инвестиции.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!