Уплътнителни балони


Уплътнителни балони за тръби и изпитване на плътност, с приложение в сферата на ВиК и газоснабдяването. Уплътнителните и тестови балони VETTER са оптималното решение, когато бързо и сигурно трябва да се затворят отводнителни канали или да се тестват за плътност. Тестови диапазон – от Ф10 до Ф 2000.

Профили
  • Кръгли – уплътнителни, байпасни, тестови - за пневмо и хидротест
  • Конусовидни - уплътнителни, байпасни, тестови - за пневмо и хидротест
  • Тестови системи за сградни отклонения
Технически характеристики
Уплътнителните балони за тръби на Vetter са оптималното решение, ако трябва бързо и надеждно да се запушат дренажни канали. Голямо предимство на уплътнителните балони е свободно избираемото притискащо напрежение (към стената на тръбата) от 0,5 бара до 2,5 бара.
Уплътнителни балони Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща дължина (мм) Необходимо количество въздух (л) Тегло (кг)
RDK 2,5/4 2,5 бара 25 - 40 21 117 175 0,7 0,15
RDK 4/7 2,5 бара 40 - 70 37 155 215 2,5 0,2
RDK 7/15 2,5 бара 70 - 150 68 300 345 13,3 0,5
RDK 10/20 2,5 бара 100 - 200 90 250 555 40,3 1,2
RDK 15/30 2,5 бара 150 - 300 145 350 505 87,5 1,9
RDK 20/40 2,5 бара 200 - 400 195 650 700 224 2,8
RDK 20/50 2,5 бара 200 - 500 195 750 795 329,0 5
RDK 30/60 2,5 бара 300 - 600 295 735 780 507,5 7
RDK 50/100 2,5 бара 500 - 1000 450 1155 1199 1987 23,7
RDK 60/120 1,5 бара 600 - 1200 580 1320 40 – 100 2475 25
RDK 80/140 1,5 бара 800 - 1400 785 1810 40 – 100 3125 41
RDK 140/170 0,5 бара 1400 - 1700 1350 1900 40 – 100 8700 55
RDK 170/200 0,5 бара 1700 - 2000 1620 1900 40 – 100 9000 59
Области на приложение
  • Запушване на канализации при ремонт или поддръжка
  • Възпрепятстване стичането на отпадъчна вода на едно място при спукване на тръба, наводнение, инспекция на канала, техническо обслужване и поддръжка.

Поради многото възможности, уплътнителните балони се използват в най- различни браншове и от компании, изграждащи улици, от фирми за ниско строителство, за саниране на канали, водоснабдителни дружества и в индустрията.
Уплътнителните балони за тръби на Vetter могат да се ползват за пневматичен тест по DIN EN 1610
Запитване

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!