Резонатори

Колебанията в наляганията при буталните помпи, които се получават на изход, често трябва да се редуцират. Идеално решение за целта представляват резонаторите, които изпълняват функцията на уловители на пулсации. В сравнение с хидропневматичното улавяне, резонаторите не се нуждаят от техническа поддръжка, при тях няма износващи се части, тъй като не притежават подвижни елементи, балони или мембрани, нито пък трябва да се пълнят с газ.

Улавянето на пулсациите става чрез частична рефлексия на постъпващите в резонатора напорни вълни. Резултатите, които се постигат в широк диапазон на налягане и обороти са изключителни. Ефективността им е определяща при работа с много ниски, много високи температури, с вариращи работни налягания,  с високи или ниски обороти на помпата или при работа с агресивни флуиди. Този тип резонатори може да се използва към всеки един фабрикат бутална помпа.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!