Задвижки на Schiebel гарантират безопасността на процесите в авариен тунел в Швейцария

В средата на юли т.г. в експлоатация бе въведен аварийният тунел към тунела "Краптайг" (Crapteig) в Югоизточна Швейцария. Вентилационната му система е изцяло проектирана от шейцарското подразделение на глобалната инженерингова компания AFRY.
 
Аварийното съоръжение е така проектирано, че да осигури безопасна евакуация в случай на пожар в пътния тунел. Кръстосаните връзки между тръбите предотвратяват проникването на дим от пътния в аварийния тунел. Поддържайки целевите температури в техническите помещения, вентилацията осигурява функционалността на електрическите системи и необходимия въздухообмен.
 
В проекта са използвани електрически FAILSAFE задвижки на Schiebel. Те комбинират електрически задвижващ механизъм с чисто механична защитна функция, която работи независимо от захранването. Ако захранването спре, задвижките заемат предварително зададена позиция за по-малко от секунда. Това е гаранция за сигурност и безопасност на процесите, посочват от Аква Джет 2011, официален представител на Schiebel в България.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!