Помпи URACA за амоняк

АМОНЯКЪТ - един винаги взискателен флуид

NH3 - две букви и една цифра, това са компонентите на кратката емпирична формула, която характеризира точното описание на химическото съединение амоняк. Неговата остра миризма и токсичните му свойства дават представа за високите изисквания за транспортирането на безцветния и водоразтворим течен газ. Този често използван химикал обикновено служи като суровина за почти всички азотни съединения.

Голяма част от производството в света се преработва в урея и амониеви соли, които се използват главно при производството на торове. Тази година URACA произведе поредния голям помпен агрегат от модела KD827 за индийския пазар. Изключително критичните свойства на веществото налагат задължителна и внимателна селекция на всички използвани компоненти , както и изключително прецизна производствена техника.

Амонякът е газ, който се въвежда в процеса чрез повишаване на налягането в течно агрегатно състояние при температура на околната среда. Използваният дизайн на помпата трябва да контролира риска от изтичане в случай на спад на налягането, като се вземат предвид много лошите му смазочни свойства.
Изключително важен аспект на амонячните помпи е експлоатационната безопасност на всички агрегатни компоненти, тъй като изтичането на течен амоняк веднага би създадал огромен обем газ. Свързаното с това изтичане на кислорода и обледеняването на околната среда създават изключителен риск за всички хора в района.

Въз основа на дългогодишния опит в този промишлен сектор, и след стотици доставки в целия свят, URACA дава правилното решение за предизвикателствата, описани по-горе. Така индийския клиент отново избира поредна амонячна помпа URACA за производство на торове. Здравите и надеждни помпи предлагат много високо ниво в полза за клиентите и допринасят за икономичното и безопасно производство на торове в световен мащаб благодарение на изключително високата си ефективност.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!