С високо налягане в борбата срещу Corona вируса

Помпите на URACA при производството на нетъкан текстил.

През последните няколко месеца URACA успя да даде елементарен принос в борбата срещу пандемията с корона вируса.

Много високонапорни помпени агрегати са предназначени за производството на нетъкан текстил и служат за подаване на деминерализирана циркулационна вода към дюзите на текстилните машини. По този начин се генерират водни струи под високо налягане, които гарантират, че напръсканите влакна са омрежени и по този начин се създава нетъкан текстил.

Понастоящем технологията на мрежовите влакна се използва по-специално за производството на основни материали, например за дихателни маски и други хигиенни артикули. „Ние сме много горди, че даваме принос с нашите помпи, за осигуряване предлагането на защитни маски, хигиенни и почистващи кърпи, както и други изделия от нетъкан текстил в световен мащаб !“, Казва Гунтер Щьор, изпълнителен директор на URACA.

Особеното предимство на помпите на URACA при производство на нетъкан текстил е тяхната максимална достъпност и надеждност, като и двете са резултат от изключителното качество на помпените системи. Това е още по-важно, тъй като машините са проектирани за тежък режим и непрекъсната работа, като по този начин постоянно осигуряват необходимата производителност . От тази гледна точка високата ефективност на помпите от над 90% има изключително положителен ефект по отношение на използваната енергия и свързаните с това енергийни разходи.

URACA следва пазара за нетъкан текстил от времето на технологичната промяна и преминаване от използването на иглени ролки към водно -хидравличните процеси и като пионер е допринесла значително за развитието на технологиите. Следователно опитът, придобит в продължение на десетилетия, продължава да се влива както и преди в поддръжката на продуктите и в по-нататъшното развитие на надеждни, пазарно ориентирани продукти.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!